5 december – Research Project

astronomy, geometry & numerology

Over 5 december

Het ‘5 december Project’ is een onderzoeksproject van Erwin Langewis dat historische kennis uit de oudheid probeert op te diepen. Hiertoe wordt onder meer gebruik gemaakt van astronomie, geometrie en mythologie.

De datum 5 december is uiteraard bekend als de dag van Sinterklaas. Maar deze dag slaat terug op de pre-christelijke datering van de Zondvloed in de Juliaanse kalender.

In het eerste essay dat op deze website gepubliceerd is, wordt uiteengezet dat een pre-christelijk rekenmodel valt te herleiden, dat de Bijbelse Zondvloed in samenhang brengt met een komeetinslag op Groenland. En dat dit rekenmodel deze gebeurtenis op 5 december 10.876 v.chr. in de Juliaanse kalender dateerde. De komeetinslag is waarschijnlijk het openingsschot geweest van de klimatologisch rampzalige Jonge Dryas periode die uiteindelijk tot ongeveer 9.600 v.chr. duurde.