De klimatologische ‘Jonge Dryas’ periode is een mysterieus tijdsgewricht geweest aan de vooravond van ‘de beschaving’. Na een paar duizend jaar opwarming vanaf het einde van de laatste IJstijd, werd het kort na 10.900 v.chr. plots opnieuw kouder, terwijl de zeespiegel juist substantieel steeg. De Jonge Dryas duurde bijna 1.300 jaar tot ongeveer 9.600 v.chr., toen het al even plotseling, veel warmer werd.

De mogelijke oorzaken en exacte timing van deze klimaatomslagen, en of ze al dan niet verband houden met zondvloedmythen en ‘verloren beschavingen’, zijn al jaren onderwerp van discussie. Dit essay sluit daar op aan: het zal laten zien dat de datum van het begin van de Jonge Dryas in de Juliaanse kalender verstopt zit. De Juliaanse kalender is namelijk een onderdeel van een pre-christelijk rekenmodel dat zijn basis heeft in het tijdstip van een grote kosmische inslag op Groenland. Dat moment kan herleid worden tot 5 december van het jaar 10.876 v.chr., zoals straks duidelijk zal worden. Bovendien speelt een grote inslagkrater onder het ijs van Groenland, een hoofdrol in het rekenmodel rond de Juliaanse kalender.