Blog

Het Sinterklaasfeest als bezwering van de Zondvloed

5 december 10.876 v.chr. had een duivels avondje

Het Nederlandse Sinterklaasfeest lijkt een ritueel ter bezwering van het kwaad weer te geven: god wordt door de Sint uitgebeeld en de duivel is Zwarte Piet. Dit ritueel verving vanaf medio negentiende eeuw de eveneens duivelse Zwarte Klazen. Het is opvallend dat 5 december als datum wordt gebruikt voor het Sinterklaasfeest in Nederland. De overlijdensdatum van Sint Nicolaas is namelijk op 6 december gezet door de Kerk. Waar slaat ‘5 december’ op terug?

Het Sinterklaasritueel op 5 december is waarschijnlijk verbonden met een duivelse gebeurtenis uit een duister verleden: de Zondvloed. Ons woord ‘zondvloed’ is van het Middelnederlandse woord ‘sintvloed’ afkomstig. Het woord ‘sint’ heeft in de Middeleeuwen misschien een dubbelzinnige betekenis gehad. Maar het verband tussen de Sinterklaasdatum en de Zondvloed kan ook worden berekend en beredeneerd met behulp van oude kalenderberekeningen. Het wordt in dit essay geopenbaard. Lees verder.